Płyty z wierszami i piosenkami Jacka Kaczmarskiego nagrane przez innych wykonawców