Taby opracowywane przez uczestników naszego forum i nie tylko. Zamówienia na konkretne piosenki przyjmowane są na forum

Uwaga!

Zabrania się sprzedaży opracowań na wszelkich typów aukcjach oraz zamieszczaniu ich na innych stronach bez pozwolenia.

Pobieranie