1. Uprzejmie informuję, że NIE zajmuję się tworzeniem opracowań fortepianowych akompaniamentów do piosenek Jacka. Wiąże się to z olbrzymią pracochłonnością przy jednoczesnej znikomej przydatności tego typu nut. Wszystkim początkującym akompaniatorom polecam przede wszystkim ćwiczenia harmoniczne, poznawanie akordów, tonacji i rozwiązań kompozycyjnych, do czego w zupełności wystarczą nuty w formie zamieszczonej na stronie. Z drugiej strony nie da się ukryć, że najważniejszym źródłem nauki powinno być słuchanie akompaniamentów Zbigniewa Łapińskiego i próba odtworzenia ich ze słuchu.

2. Wyjaśniam zapisy akordów typu d/A, E/Gis, fis7/E itp. Pierwsza litera (przed ukośnikiem) oznacza wprowadzany akord (w wymienionych przykładach kolejno: d-moll, E-dur, fis-moll septymowy), zaś druga (po ukośniku) informuje o przewrocie akordu, inaczej mówiąc narzuca konkretny dźwięk w basie. Dźwięk ten powinien być w danym momencie szarpnięty na gitarze, lub uderzony w basie na klawiaturze. Tak więc w naszych przykładach będziemy mieli kolejno: akord d-moll w drugim przewrocie (z dźwiękiem A w basie), akord E-dur w pierwszym przewrocie (w basie dźwięk Gis) i akord fis-moll septymowy w trzecim przewrocie (septyma E w basie).

3. Wyjaśnienie budowy i sposobów tworzenia akordów zmniejszonych (czyli tzw. zerowych, oznaczonych cyfrą 0, np. C0, A0, Es0 itd.) znajduje się tu

4. Przepraszam za nieraz bardzo długi czas oczekiwania na odpowiedź, każda jednak prośba zostaje w końcu zrealizowana.

5. Przy przygotowywaniu nut do wielu piosenek znaczącą pomocą były dla mnie opracowania Pana Jacka Majewskiego, któremu z tego miejsca składam serdeczne podziękowania za trud włożony w przygotowanie funkcjonujących na rynku wydawniczym śpiewników!

Tomasz Susmęd

Uwaga!
Zabrania się sprzedaży opracowań na wszelkich typów aukcjach oraz zamieszczaniu ich na innych stronach bez pozwolenia.

Pobieranie