Jacek Kaczmarski został wyróżniony następującymi nagrodami:

1976

  • Warszawski Jarmark Piosenki – I nagroda wraz z Piotrem Gierakiem i zarazem kwalifikacja do XIV Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie

1977

  • XIV Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie – I nagroda wraz z Piotrem Gierakiem oraz nagroda dziennikarzy
  • I Ogólnopolski Konkurs Piosenki Kabaretowej w Poznaniu – I i II nagroda za piosenki Przedszkole i Kosmonauci
  • II Giełda Piosenki ZAKR – I nagroda

1978

  • XV Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie – I nagroda
  • II Konkurs Inicjatyw Kabaretów Studenckich KIKS – I nagroda wraz z warszawską grupą “Piosenkariat” za program Lekcja; dodatkowe indywidualne wyróżnienie dla Jacka Kaczmarskiego za piosenki do tego programu.

1979

  • XVI Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie – nagroda specjalna oraz nagroda dziennikarzy

1980

  • XVIII Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu – nagroda dziennikarzy

1981

  • Nagroda pisma “Student” i Socjalistycznego Związku Studentów Polskich; w dziedzinie działalności kulturalnej za śpiewanie przed Sierpniem tego, o czym po Sierpniu zaczęto mówić
  • IV Przegląd Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu – I nagroda z Przemysławem Gintrowskim w kategorii zespoły
  • I Przegląd Piosenki Prawdziwej w Gdańsku – “Srebrny Knebel”
  • Nagroda Młodych im. Włodzimierza Pietrzaka przyzn. przez Stowarzyszenie “Pax”
  • XIX Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu – II nagroda wraz z Przemysławem Gintrowskim za piosenkę Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego
  • VIII Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe “Śpiewajmy Poezję” w Olsztynie – I nagroda

1997

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi i działalność w ruchu studenckim, osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej, z okazji jubileuszu 50-lecia ZSP

1998

  • Złota Płyta dla Jacka Kaczmarskiego za album Live (POMATON EMI)

2001

  • II Przegląd Piosenki Prawdziwej – Zakazane Piosenki Jacek Kaczmarski za całokształt twórczości otrzymał “Knebel Gdański” i 1500 zł – nagrodę Prezydenta m. Gdańska. Jackowi Kaczmarskiemu przyznano również nagrodę Unii Wolności, w postaci kabury do “Knebla Ostatecznego”, którą wręczyli w imieniu prof. Bronisława Geremka – pp Bogdan Borusewicz i Zbigniew Janas (tej nagrodzie towarzyszyła nagroda finansowa (5000 zł) ufundowana przez sympatyka Unii). Pozatym Waldemara Banasika, Jacka Kaczmarskiego i Macieja Zembatego nagrodzono medalami przyznanymi przez Grzegorza Grzelaka – Przewodniczącego Sejmiku Samorządowego Województwa Pomorskiego – “w dowód uznania za odwagę podjęcia się przygotowania i przeprowadzenia II Przeglądu Piosenki Prawdziwej – Zakazane Piosenki”.

2002

  • Platynowa Płyta dla Jacka Kaczmarskiego za album Live (POMATON EMI)

2003

2004

2005

  • Złota Płyta dla Jacka Kaczmarskiego za album Syn Marnotrawny (POMATON EMI)
  • Odznaczenie przyznane przez Instytut Lecha Wałęsy z okazji 25-lecia “Solidarności” dla Jacka Kaczmarskiego. Nad. P. Kaczmarska i P. Konopacki

certyfikat_do_znaczkaznaczek

2006

  • Podwójna Platynowa Płyta dla Jacka Kaczmarskiego za album Syn Marnotrawny(BOX) (POMATON EMI)
  • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski z okazji rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania Solidarności nadany “za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej”

2007

Za nieocenioną pomoc serdecznie dziekujemy wilk'u