Przedstawiam spis wszystkich oficjalnie wydanych albumów Jacka Kaczmarskiego (solo lub wespół z Przemysławem Gintrowskim i Zbigniewem Łapinskim). Z powodu ich znacznej ilości zostały one dla Państwa wygody podzielone na oddzielne kategorie.

Albumy z tak zwanego “drugiego obiegu” zostały uporządkowane w sposób odmienny – zwróciliśmy uwagę na genezę ich powstania. W ten sposób część, która stanowiła reprinty lub modyfikacje albumów oficjalnych została zamieszczona przy tych właśnie wydawnictwach a część, która powstała niezależnie od nich przesunięta została do odpowiedniego działu.

* – nie wchodzi w skład Boxu “Arka Noego” i kolejnych jego wydań

Dziękuje wszystkim osobom, które brały udział w uporządkowaniu wiedzy na temat albumów w latach 2006-2009.