Publikacje Krzysztofa Gajdy

 • Krzysztof Gajda, Jacek Kaczmarski w świecie tekstów. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003, 358 s.
 • Krzysztof Gajda, Jacka Kaczmarskiego Kanapka z człowiekiem.W: Człowiek i rzecz. O problemach reifikacji w literaturze, filozofii i sztuce. Pod red. S. Wysłouch i B. Kaniewskiej. Poznań 1999, s. 371-380.
 • Krzysztof Gajda, Ale źródło wciąż bije_ – kilka słów o piosenkach Jacka Kaczmarskiego. Przedmowa w: Jacek Kaczmarski. Ale źródło wciąż bije… Warszawa 2002, s. 5-23.
 • Krzysztof Gajda, Piosenka w mediach – media w piosence. W: W lustrze: wizerunek mediów własny, pod red. Igora Borkowskiego i Aleksandra Woźnego. Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2002, s. 298-310.
 • Krzysztof Gajda, Piosenki Jacka Kaczmarskiego – od demitologizacji do “błagania o mit”. W: Logos i mythos w kulturze XX wieku, pod red. Seweryny Wysłouch, Bogumiły Kaniewskiej i Moniki Brzóstowicz-Klajn. Wydawnictwo “Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2003, s. 169-184.
 • Krzysztof Gajda, Między piosenką a arcydziełem. “Polonistyka” nr 5 / maj 2003, s. 260-266.
 • Krzysztof Gajda, Według Gombrowicza narodu obrażanie, czyli “Sarmatia” Jacka Kaczmarskiego. W: Gombrowicz w regionie świętokrzyskim, Pod red. Jana Pacławskiego. Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Akademia Świętokrzyska, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2003, s. 241 – 259.
 • Krzysztof Gajda, “Słyszę czasami głosy osób rozżalonych”
 • Krzysztof Gajda, Jacek Kaczmarski – poeta tradycji, “Polonistyka” nr 3 / marzec 2005, s. 34-39.
 • Krzysztof Gajda, Piosenki w teatrze, czyli o Galerii Jacka Kaczmarskiego i Wojciecha Kościelniaka. W: W teatrze piosenki, pod redakcją Izoldy Kiec i Michała Traczyka. Poznań 2005, s. 238-248.
 • Krzysztof Gajda, Między obiegami – piosenka niezależna 1976-1989, [w:]Literatura drugiego obiegu w Polsce w latach 1976-1989. Materiały konferencyjne pod red. L. Laskowskiego, Koszalin 2006, s. 39-52.
 • Krzysztof Gajda, Jacek Kaczmarski – między pokoleniami. W: “Piosenka”, nr 5, s. 9-11.

Publikacje Krzysztofa Hoffmanna

Publikacje Karoliny Sykulskiej

 • Karolina Sykulska, “Jacek Kaczmarski – szkic do portretu”, [w:] Bardowie, pod red. Jadwigi Sawickiej i Ewy Paczoskiej, Łódź 2001.
 • Karolina Sykulska, “Na marginesie “Wysockich” piosenek Jacka Kaczmarskiego”, [w:] Społeczny i kulturowy aspekt twórczości Włodzimierza Wysockiego. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Białystok 2001.

Publikacje Anny Bednarczyk

Publikacje Michała Traczyka

 • Michał Traczyk, Poeta czy tekściarz – i kto o tym decyduje?

Publikacje Marty Margiel

Publikacje Iwony Grabskiej

 • Iwona Grabska, “Dialogiczność poezji Jacka Kaczmarskiego”, [w:] “Bez Porównania” nr 5, wiosna-lato 2007, s. 67-103
 • Iwona Grabska, “Dialogiczność poezji Jacka Kaczmarskiego”, [w:] “Bez Porównania” nr 6, wiosna-lato 2007, s. 67

Publikacje Piotra Wirońskiego

 • Piotr Wiroński, Wbrew, pomimo i dlatego – analiza twórczości Jacka Kaczmarskiego, wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2011. ISBN  978-83-7638-131-2

Prace magisterskie poświęcone twórczości Jacka Kaczmarskiego

Prace licencjackie poświęcone twórczości Jacka Kaczmarskiego

Prace poświęcone twórczości Jacka Kaczmarskiego

Prace maturalne poświęcone twórczości Jacka Kaczmarskiego