Podręczniki w których wykorzystuje się twórczość Jacka Kaczmarskiego

Anna Landau-Czajka, Włodzimierz Mędrzecki – Poznajemy świat wokól nas. Zeszyt ćwiczeń. Historia i społeczeństwo, klasa VI, wyd. WSiP, Warszawa 2004, s. 38.
Zawartość: Wiersz “Mury” wraz z pytaniami: a) Jakie są poczatkowe żadania tłumu? Kogo tłum słucha? b) Na jakiej podstawie tłum dzieli społeczeństwo na “swoich” i “obcych”? c) Czy zmieniły się dążenia tłumu? Dlaczego? d) Jak rozumiesz zdanie “A mury rosły, rosły, rosły…”? e) Jak oceniasz działanie tlumu opisywanego w wierszu?
Cabak Adrianna, Nocuń Adam – Skarb w słowa zaklęty – podręcznik dla klasy I gimnazjum, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2004.
Zawartość: Przedstawienie i omówienie utworu: “Lot Ikara”, strony 64-67

Detka Janusz, Jas Małgorzata – Język polski. Przygoda z czytaniem. Kształcenie literacko-kulturowe. Klasa II (gimnazjum), wyd. Mac, Kielce
Zawartość: “Powtórka z Odysei” (dział: Poszukiwanie sensu życia).

Detka Janusz, Jas Małgorzata – Język polski. Przygoda z czytaniem. Kształcenie literacko-kulturowe. Klasa III (gimnazjum), wyd. Mac, Kielce
Zawartość: “Dwie skały” (dział: Co to będzie? zaczynający się fragmentem Apokalipsy). 1. O czym śpiewa Jacek Kaczmarski – o Odyseuszu czy o eposie Homera? A może o innych jeszcze sprawach? 2. O czym poeta opowiada, a co komentuje? Poprzyj swoją odpowiedź przykładami z tekstu. W czym, zdaniem współczesnego poety-pieśniarza, tkwi “realizm mitu”? Jak tworzy się mit? 3. Wskaż w wierszu fragmenty, które możesz objaśnić na wiele sposobów. Jakie ich znaczenie odkryłeś Ty, a jakie Twoi koledzy? 4. Czy ostatnią strofę odróżnia od poprzednich jedynie odmienny kształt? Zastanów się nad jej wymową.

 

Konowalska Joanna, Mokrzan Iwona – Gimnazjum Klasa 2 – Język Polski, Wydawnictwo Edukacyjne VIKING
Zawartość: Tekst piosenki “Mury” na 174 stronie.

Praca zbiorowa, Świat człowieka, świat współczesny od wybuchu II wojny światowej – podręcznik dla III klasy gimnazjum, część II, Wydawnictwa Szkolne PWN W-wa 2002, s. 342-343
Zawartość: Tekst “Murów” wraz z pytaniami

Bobiński Witold, Janus-Sitarz Anna, Kołcz Bogusław – Barwy epok. Kultura i literatura”.Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2003.
Zawartość: W części II: teksty wierszy “Mury” i “Pan Kmicic”.

 

Gromadzka Beata – Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? – podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy I liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wydawnictwo ARKA Roma Koper 2002, nakładem wydawnictwa Nowa Era, redakcja Poznań.
Zawartość: “Rejtan czyli raport ambasadora” wraz z pytaniami, s. 180-181; Notatka biograficzna, s. 358

 

Gromadzka Beata – Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? – podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy II liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wydawnictwo Nowa Era sp. z o. o. 2003, wyd. I.
Zawartość: “Somosierra” wraz z pytaniami, s. 126-127; “Zesłanie studentów” wraz z pytaniami, s. 136-137; Pytania do działu tekstów romantycznych, s. 222

 

Kłakówna Zofia Agnieszka, Steczko Iwona, Martyniuk Waldemar – To lubię.EDUKACYJNE Wydawnictwo 2004.
Zawartość:treść wiersza “Rejtan, czyli raport ambasadora” w kontekście mitu Tadeusza Rejtana.

 

Kopciński Jacek – Przeszłość to dziś. Wydawnictwo Stentor, Warszawa 2005.
Zawartość:Na stronie 149 zdjęcie Jacka Kaczmarskiego zrobione w czasie koncertu, a fotografia opatrzona jest opisem.

Nawarecki Aleksander, Siwicka Dorota – Przeszłość to dziś. Klasa II liceum i technikum. Część 1, wydanie II. Wydawnictwo Stentor, Warszawa 2004.
Zawartość: tekst Murów i pytania do niego – strona 174.

 

Radziwiłł Anna, Roszkowski Wojciech, Historia 1789-1871, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 1998.
Zawartość: “Zesłanie studentów”, s. 385/386 (423)

 

Rosiek Stanisław, Nawrocka Ewa, Oleksowicz Bolesław, Tomaszewska Grażyna,Między tekstami. Język polski. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Część 3 – Romantyzm (echa współczesne), Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
Zawartość: “Somosierra” – tekst i pytania do tekstu.

 

Zdunkiewicz, Jedynak, Klejnocki, Łozińska – Literatura i nauka o języku – podręcznik do klasy III ponadgimnazjalnej, Wydawnictwo Szkolne PWN, Wa-wa 2005, (do pracy w domu).
Zawartość: Przy temacie o poezji futurystów przytoczono “Epitafium dla Brunona Jasieńskiego”.

Adamiec Marek – Czytamy polskie wiersze współczesne – materiały pomocnicze dla szkół, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 1997
Zawartość: Omówienie “Epitafium dla Brunona Jasieńskiego”

**, Literatura i nauka o języku – język polski klasa III * Wydawnictwa Szkolne PWN (***) – **
Zawartość: “Epitafium dla Brunona Jasieńskiego”

legenda
* – brak rodzaju szkoły
** – brak autora
*** – brak miejsca wydania