Wystawa z okazji 50 rocznicy urodzin Jacka Kaczmarskiego, która odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu w ramach III Sosnowieckich Dni Literatury (8 maja – 15 czerwca) w 2007r.

Organizator:
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Gustawa Daniłowskiego
41-200 Sosnowiec, ul. Warszawska 6
tel. (032) 266-33-96, 266-43-76, tel./ fax 266-46-59
e-mail: biblioteka@biblioteka.sosnowiec.pl
www: www.biblioteka.sosnowiec.pl

Sama wystawa czynna była w Bibliotece Głównej przy ul. Zegadłowicza 2/1 do 8 września 2007 roku.