Kolejne trzy albumy zostały przeniesione na nowa stronę. Tradycyjnie są to trzy kolejne oficjalnie wydane albumy ułożone wg chronologii:
Zbroja
Przejście Polaków przez Morze Czerwone
Litania