Mała korekta na życzenie jednego z użytkowników, który słusznie zauważył, że dawny spis nut był czytelniejszy. Powróciłem wiec do starego pomysłu wzbogacając go o możliwość wpisywania już poprawnie tytułu wiersza. Prawidłowe nazwy pojawiać się będą sukcesywnie z pojawianiem się treści wierszy, tymczasowo w drugiej połowie nut wyświetla się nazwa pliku.