Pierwszy tomik poezji dodany do nowej wersji witryny. Znacznie też wzbogacił się spis wierszy (2/3 już ma informacje dodatkowe).