Jacek Kaczmarski w 2004 r. został wyróżniony Nagrodą Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej im. Jerzego Bonieckiego (Polcul). Celem nagrody, przyznawanej od 1980 roku, jest “wyróżnianie indywidualnych osób w Polsce, czynnie zaangażowanych w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego; swą postawą i działalnością wyrażających poszanowanie i tolerancję dla innych”. Jej fundator, Jerzy Boniecki był współpracownikiem paryskiej “Kultury”, poetą i działaczem polonijnym w Australii. Jacek otrzymał nagrodę za: “całokształt działalności w ramach kultury niezależnej.” We wcześniejszych latach laureatami nagrody Polcul byli między innymi: Konstanty Gebert, Bronisław Geremek, Zbigniew Herbert, Jacek Kuroń, Adam Michnik, Karol Modzelewski, ks. Arkadiusz Nowak, Janina Ochojska, Jerzy Owsiak.