Tłumaczenie:

“Galia est omnis divisa in partes tres
Quorum unam incolunt Belgae aliam Aquitani
Tertiam qui ipsorum lingua Celtae nostra Gali apelantur
Ave Caesar morituri te salutant!”

“Galia jako całość dzieli się na trzy części
Pierwszą zamieszkują Belgowie, drugą – Akwitańczycy
Trzecią ci, którzy we własnym języku nazywają siebie Celtami, a w naszym – Gallami
O Cezarze idący na śmierć pozdrawiają Cię!”

Pierwotnie ostatnia zwrotka miała wyglądać następująco:

Świat, Europa, ludy wstrzymywały dech
Szczękiem oręża cesarz czasy te nawiedzał
Podręczniki pełne do dziś jęku owych ech
Tak do historii przeszedł gładko Juliusz Cezar