Dzięki Pani Marta Laaser mamy informację o kolejnej pracy licencjackiej dotyczącej twórczości Jacka Kaczmarskiego. Tym razem jest to praca pt.: “Piekło w raju – raj na ziemi. Program Raj Jacka Kaczmarskiego w perspektywie tradycji chrześcijańskiej” autorstwa Szymona Bruckiego i obroniona w tym roku na UMK.

Natomiast o informacje o inspiracji wzbogacił się wiersz “Przy ołtarzu Baru”. Za informację dziękuję Panu Janowi Zając