Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w przesłuchaniach konkursowych, które odbędą się w dniu 14 czerwca 2019 od godziny 14.30 w Konsulacie Kultury w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 25. Dyrektorem artystycznym Konkursu jest Jerzy Satanowski.
Konkurs stanowi część wydarzenia Kaczmarski Encore Festival (Gdynia, 14-16 czerwca 2019).
Laureaci mają zagwarantowane atrakcyjne nagrody oraz noclegi.
REGULAMIN Konkursu Głównego Festiwalu Kaczmarski Encore 2019
Cel imprezy
• popularyzacja repertuaru Jacka Kaczmarskiego
• promocja piosenki poetyckiej
• propagowanie wykonań „na żywo” z akompaniamentem instrumentalnym
• wymiana pomysłów i doświadczeń wykonawców
• konfrontacja dokonań twórczych
Warunki uczestnictwa
1. Do udziału w Konkursie Głównym Festiwalu mogą przystąpić soliści – wokaliści (akompaniujący sobie na dowolnym instrumencie, występujący z akompaniamentem innego instrumentalisty bądź zespołu instrumentalistów), jak również duety i mniejsze zespoły wokalno-instrumentalne.
2. W żadnej z kategorii nie przewiduje się możliwości stosowania podkładów muzycznych z kaset audio i płyt CD. Dopuszczalne są wyłącznie wykonania „na żywo”.
3. Każdy wykonawca prezentuje dwie piosenki:
a) piosenka do słów Jacka Kaczmarskiego z muzyką dowolnego autora (Jacka Kaczmarskiego, innego kompozytora lub własną).
b) piosenkę z kanonu poezji śpiewanej w języku polskim takich autorów, jak np. Brassens, Brel, Kaczmarski, Kofta, Młynarski, Nohavica, Okudżawa, Osiecka, Tomczak, Wysocki lub twórczości własnej (słowa i/lub muzyka).
4. Do Konkursu Głównego zakwalifikowani zostaną kandydaci wybrani przez Jury po przesłuchaniu utworów przekazanych Fundacji wraz z danymi kontaktowymi do dnia 10 czerwca 2019 na adres fundacjakaczmarskiego@gmail.com
5. Rada Artystyczna Festiwalu rezerwuje sobie prawo do zaproszenia na przesłuchania uczestnika rekomendowanego przez współpracujące z Fundacją ośrodki kultury i festiwale.
6. Przesłuchania konkursowe odbędą się 14 czerwca 2019 roku w Konsulacie Kultury w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 25. Wytypowani przez Jury laureaci wezmą udział w Koncercie Galowym w dniu 15 czerwca 2019 roku w Teatrze Miejskim w Gdyni.
7. Uczestnicy pokrywają koszty przejazdu i pobytu.
Kryteria oceny
Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:
• dobór repertuaru
• poziom artystyczny wykonania
• indywidualna interpretacja
• aranżacja
• wizerunek sceniczny
Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego zapewnia laureatom Konkursu nagrody finansowe i rzeczowe.