Siedzimy nad mapami
Gdy ktoś otwiera drzwi
I wino mapy plami
Plamami krwi.

Czy przewrócony kielich
Ma splamić plan i ład?
Czy ktoś się z nas ośmieli
Oskarżyć wiatr?

Więc trwamy w zawierusze –
Chór wichru, to nasz Krzyż –
Spod rąk mkną map arkusze:
Marzenia cisz…

Jacek Kaczmarski
16.11.1988

Informacje dodatkowe

Inspiracja

brak

Jacek o

brak

Rękopis / Maszynopis

brak

Nuty

Nagranie