Te twarze, twarze
Twarze jak kamienie
Kamienie obrazy
Kamienie cierpienia
Kamienie pychy
W twarz ciskane z bliska
Zwietrzałe granity
Suche osypiska
Te twarze – głazy.
Pęknięte, obmyte
Kamienie bez twarzy
Mchami obszyte
Rozbłyszczone miką
Co świeci jak złoto
Z kamienną mimiką
Z kamienną głupotą
Z zabójczym łoskotem
Lawina i zamęt
Po co

Tylko po to
Żeby dojrzeć Diament.

Jacek Kaczmarski
22.12.1987

Informacje dodatkowe

Inspiracja

brak

Jacek o

brak

Rękopis / Maszynopis

brak

Nuty

brak

Nagranie

brak