(wg P. Seegera)

Czego uczyli ciebie dziś
W szkole, synku mój?
Czego uczyli ciebie dziś
W szkole, synku mój?

Uczyli mnie dzisiaj, ojcze mój
– Policjant to przyjaciel twój,
Że sprawiedliwości końca brak,
Że pocisk to wolności ptak.

Tego uczyli w szkole mnie,
Tego uczyli dziś

Czego uczyli ciebie dziś
W szkole, synku mój?
Czego uczyli ciebie dziś
W szkole, synku mój?

Uczyli mnie, że musi być twardym rząd,
Że głupstwem płynąć jest pod prąd,
Że życie nasze to radości sznur,
A rząd nasz to mądrości wzór.

Tego uczyli w szkole mnie,
Tego uczyli dziś

Czego uczyli ciebie dziś
W szkole, synku mój?
Czego uczyli ciebie dziś
W szkole, synku mój?

Uczyli dzisiaj w szkole mnie,
Że wszystkim jest dobrze, nigdy źle
Rządzący to najlepsi z nas,
Więc będziem ich wybierać raz po raz.

Tego uczyli w szkole mnie,
Tego uczyli dziś

Czego uczyli ciebie dziś
W szkole, synku mój?
Czego uczyli ciebie dziś
W szkole, synku mój?

Że młodzież narodu nadzieją jest,
Że bliski jest kłamstw i zbrodni kres,
Że Niemcy przyjaciółmi są
I kiedyś i ja chwycę szansę mą.

Tego uczyli w szkole mnie,
Tego uczyli dziś

Jacek Kaczmarski
1975

Informacje dodatkowe

Inspiracja

brak

Jacek o

brak

Rękopis / Maszynopis

brak

Nuty

brak

Nagranie

brak