Wraz z wprowadzeniem stanu wojennego
Zwiększyła się liczba samobójstw. Dlaczego?

Po pierwsze – działacze Solidarności
Chcą w ten sposób uniknąć odpowiedzialności.

Po drugie – Kościół zwiększył poczucie winy
Za wszystkie wszystkich niegdyś popełnione czyny.

Po trzecie – ci, co wyszli z przesłuchania,
Bo nie mieli już nic więcej do dodania.

Po czwarte – ci, co wyszli z więzienia
I zobaczyli, że jeszcze wyszli na jelenia.

Wszystko rządowi na złość, gdzie i jak się zdarzy,
Bo to przecież gratka dla zachodnich dziennikarzy.

W tym celu uderzano się zazwyczaj w głowę,
Wykorzystując asfalt bądź płyty chodnikowe

Lub wbijano sobie coś ostrego w plecy
Lub włączano źle izolowany piecyk.

Wszystko zresztą zależnie od czasu, ambicji,
Osobistej kultury, miejscowej tradycji.

A że jednostka dla państwa ma znaczenie walne,
Czyny takie w zasadzie winny być karalne.

Gdy zniesie się stan wojenny, trzeba mieć nadzieję,
Że liczba samobójców wydatnie zmaleje.

Raport powyższy sporządził na teraz i tu
Generał docent doktor Kiszczak – MSW.

Jacek Kaczmarski
14.2.1982

Informacje dodatkowe

Inspiracja

brak

Jacek o

brak

Rękopis / Maszynopis

brak

Nuty

brak

Nagranie

brak