Pisanie o Narodzie
W paryskich kafeteriach
W piwiarniach Bawarii
W knajpach Manhattanu
Pisaniem jest prawdziwie
Przerażającej baśni

Mówisz – słowom braknie głodu
Zdaniom – wycieńczenia
Ramionom – bólu sińców
Dłoń – wszystkie ma paznokcie

Jedynie wyobraźnia
Pragnie głoduje krwawi

Dlatego jest to jednak
Pisanie o Narodzie
Uwięzionym w komórkach
Myślących

Jacek Kaczmarski
1988

Informacje dodatkowe

Inspiracja

brak

Jacek o

brak

Rękopis / Maszynopis

brak

Nuty

brak

Nagranie

brak