Nasi politycy z okresu zaborów,
Z wiedeńskich dworów, z narad carskiej dumy.
Chrońmy ich. Nie za koncepcje honoru.
Za wolę trwania. Przetrwać nikt nie umiał.

Bohaterami zatkana historia
Kraju, gdzie każdy ziarnem bohaterstwa,
Choć ani mu w głowie potomnych memoriał,
Choć ani myśli o laurach męczeństwa.

Więc chrońmy, chwalmy tych co myślą słuszną
W kasynie przypadku na zamiar się zdali.
Szumna szlachetność przypowieścią duszną.
Chwalmy normalność i boski realizm.

Jacek Kaczmarski
18.6.1989

Informacje dodatkowe

Inspiracja

brak

Jacek o

brak

Rękopis / Maszynopis

brak

Nuty

brak

Nagranie

brak