Jak Twórcę do Radia dostroić?
O! Doić go, doić go, doić!
Lecz nie ma go! Co się z Nim dzieje?
– Zawiało! Zawiewa! Zawieje!

Jacek Kaczmarski
7.1987

Informacje dodatkowe

Inspiracja

brak

Jacek o

brak

Rękopis / Maszynopis

brak

Nuty

brak

Nagranie

brak