Chcesz zasięgnąć języka?
– Monika!
Whisky pociągnąć łyka?
– Monika!
Wiedzieć, co skrzy na stykach?
– Monika!
Wziąć chorobę na week’a?
– Monika!
Kogo dyrektor „tyka”?
– Monika!

Co nowego u Conrada?
– Odpada!

Jacek Kaczmarski
6.1987

Informacje dodatkowe

Inspiracja

brak

Jacek o

brak

Rękopis / Maszynopis

brak

Nuty

brak

Nagranie

brak