Bibliografia

Jacek Kaczmarski
“Sarmatia”
Scutum, Warszawa 1994 (wyd. I)
ISBN: 83-87289-79-5

Uwagi

Opracowanie muzyczne i skład nut: Jacek Majewski
Na okładce: Jan Matejko “Studium zbroi Stefana Batorego”

Bibliografia

Jacek Kaczmarski
“Sarmatia”
Scutum, Warszawa 2001 (wyd. II)
ISBN: 83-87289-79-5

Uwagi

Opracowanie muzyczne i skład nut: Jacek Majewski
Na okładce: Jan Matejko “Studium zbroi Stefana Batorego”