Krzyk (Krzyk Live)

Krzyk

Krzyk

Krzyk

Okładka nie zachowała się