Project Description

Mimochodem. Rozmowy o Jacku Kaczmarskim autorstwa Katarzyny Walentynowicz to zbiór rozmów typu wywiad-rzeka z wyjątkowymi osobami, które wnikliwie odnoszą się do życia i twórczości zmarłego w 2004 roku poety. Książka jest bogata w materiał ikonograficzny (reprodukcje obrazów rodziców Jacka Kaczmarskiego, artystów malarzy, a także zdjęcia i rysunki z archiwum rodzinnego Alicji Delgas, Muzy i towarzyszki ostatnich lat życia poety, oraz Zbigniewa Łapińskiego, wybitnego akompaniatora i kompozytora wielu piosenek Tria Kaczmarski-Gintrowski-Łapiński). W książce znajdują się także rozmowy z Kazimierzem Wojtańcem, przyjacielem z okresu studiów na polonistyce warszawskiej oraz z Krzysztofem Nowakiem, znawcą twórczości i redaktorem wydań płytowych dzieł Jacka Kaczmarskiego. Ostatni rozdział stanowią rozmowy z młodymi wokalistami, muzykami, odtwórcami głównych ról w spektaklach, opartych na twórczości Jacka Kaczmarskiego.

Autorką książki jest Katarzyna Walentynowicz, absolwentka polonistyki na UAM w Poznaniu, od lat interesuje się twórczością Jacka Kaczmarskiego. Od 2005 roku organizuje Ogólnopolski Przegląd Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Rytmy nieskończoności”, którego celem jest promowanie talentów poetyckich młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Polsce oraz szkół średnich polonijnych na całym świecie. Wraz z uczniami co roku opracowuje i przygotowuje do druku antologie wierszy laureatów konkursu. Współautorka scenariuszy spektakli, opartych na twórczości Jacka Kaczmarskiego: „Wesele” według Jacka Kaczmarskiego (2011 r.) oraz U Wolanda. Spotkania ponad epokami: Kaczmarski i Bułhakow (2013 r.). Za swoją działalność na rzecz promowania talentów młodzieży uhonorowana różnymi wyróżnieniami, np. „Medalem Brata Alberta” (2010). Jest polonistką w L LO im. Ruy Barbosy w Warszawie.

Ze Wstępu:

(…) Każda z rozmów ma swój klimat i jest bardzo osobista. Każdy z Rozmówców pozostawił w tej książce cząstkę swojej duszy, w której odbija się w sposób indywidualny osoba Jacka Kaczmarskiego. Jestem wdzięczna wszystkim moim Rozmówcom, że zgodzili się na taką formę rozmowy, która pozwala na osobistość refleksji, a jednocześnie merytoryczną rzetelność w odniesieniu się do życia i twórczości Jacka Kaczmarskiego. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku obraz poety jest złożony, niejednorodny i czasem kontrowersyjny. Ale niezależnie, czy moi Rozmówcy dzielili z Jackiem Kaczmarskim życie prywatne, czy też zawodowe, artystyczne, zawsze mogłam zauważyć w Ich opowieściach szacunek do tego wszystkiego, co z Jackiem Kaczmarskim było związane. (…)Spontaniczność postawy artystycznej oraz wyjątkowo empatyczna ekspresja na scenie, wyrażająca się w oryginalnie dowcipnych, a jednocześnie bardzo intelektualnych i wreszcie osobistych komentarzach do wykonywanych piosenek powodowały, że Jacka Kaczmarskiego po prostu pokochało wiele pokoleń odbiorców. (…) Przez te mijające od śmierci Jacka Kaczmarskiego dziesięć lat zabrakło mi w mówieniu o nim właśnie szerszego odniesienia do wartości, które stworzył lub które propagował. Dotyczy to zarówno kontekstów literackich, jak i życiowych. Jak słusznie zauważył jeden z Rozmówców, nie ma jednego Jacka, ale, w moim odczuciu, nadszedł czas, by uważniej przyjrzeć się stworzonej przez niego poezji oraz pokazać szersze konteksty jego życia, które pozwolą na pełniejsze zrozumienie podejmowanych decyzji. Najwyższy czas, by zacząć mówić o Jacku Kaczmarskim jako o jednym z najwybitniejszych poetów współczesnych. Chciałabym wyrazić nadzieję, że moje rozmowy ze Zbigniewem Łapińskim, Alicją Delgas, Kazimierzem Wojtańcem, Krzysztofem Nowakiem oraz przedstawicielami młodzieży staną się źródłem wielokierunkowych inspiracji dla Czytelników tej książki podczas indywidualnych poszukiwań  tego, co stanowi wartość w twórczości Jacka Kaczmarskiego.