Wspomnienia pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa – teksty zebrała Alina Grabowska, sekretarz Stowarzyszenia Pracowników Rozgłośni Polskiej RWE, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2002

Zawartość: Wywiad Aliny Grabowskiej z Jackiem Kaczmarskim zatytułowany: Reprezentowałem prześladowaną, niezależną kulturę, s. 139 – 147.

Podziękowania dla Lodbroka