Jan Poprawa, My róbmy swoje… antologia piosenek śpiewanych podczas Studenckich Festiwali Piosenki w Krakowie w latach 1962 – 1983
Kraków 1984r.

Podziękowania za znalezienie i udostępnienie materiałów Mirkowi Danielowskiemu