Zawartość:
– zdjęcie Jacka Kaczmarskiego s. 62
– wywiady zatytułowane: “Temat na dramat” (1997), s. 63 i wywiad “Nigdy niczego nie żałowałem” (2004), s. 64 – 66.
– Informacja o nagrodzie dla Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego na IV Przeglądzie Piosenki Aktorskiej w 1981 r, s. 130

Mam jedno oko zielone… – książka autorstwa Ewy Gil – Kołakowskiej i Sebastiana Skalskiego (zdjęcia) o artystach piosenki (zbiór wywiadów)
Agencja Artystyczna MTJ
Warszawa 2004

Podziękowania dla Lodbroka