Jan Poprawa, Koncert na ćwierćwiecze, Galicyjska Oficyna Wydawnicza, Kraków 1998 – książeczka o historii Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie;

Za informacje dziękujemy Teresie Droździe.