Poza słowa – Antologia wierszy 1976 – 2006
Tadeusz Dąbrowski
Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria
Gdańsk 2006.