31 sierpnia, w 10. rocznicę

Przedstawiciele rządów, największych central związkowych świata, prymas Polski, biskupi i arcybiskupi, posłowie i senatorowie Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, Krajowa Komisja “Solidarności” i członkowie MKS z 1980 roku oraz artyści przyjadą 31 sierpnia – na zaproszenie Lecha Wałęsy – do Gdańska, aby wziąć udział w obchodach 10. rocznicy powstania “Solidarności”.

Imiennej listy gości nie udało się nam uzyskać, ponieważ Biuro Kultury Komisji Krajowej “S” odpowiedzialne za zorganizowanie uroczystości rozsyła właśnie zaproszenia i nie wiadomo, czy wszyscy zaproszeni potwierdzą swój udział – poinformowano nas w piątek.

Uroczystości otworzy Lech Wałęsa, który o 11.00 przywita gości w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej. W dalszej części przewidziano wypowiedzi gości.

W czasie spotkania w Stoczni nastąpi otwarcie wystawy fotograficznej pod tytułem “Co Solidarność dała światu” oraz koncert zespołu “Capella Gedanesis”

Na 16.00 organizatorzy planują Mszę św. pod Pomnikiem Stoczniowców. Około 18.00, przy bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej, zostanie odsłonięta pamiątkowa tablica “21XTak”, upamiętniająca 21 postulatów zgłoszonych przez strajkujących w 1980 roku.

Obchody zakończy trzygodzinny koncert w Operze Leśnej w Sopocie (początek o 20.30). Gospodarzami będą prawdopodobnie Jan Nowak Jeziorański, Daniel Olbrychski i Jacek Kaczmarski. Zaproszono również Ewę Demarczyk, Krystynę Jandę, Paco Ibaneza z Hiszpanii i czeskiego barda Karela Kryla.

(fed)
"Gazeta Wyborcza" nr 191, 18.08.1990, s. 2.

Nadesłała: Ola Roszak