Młodzi poeci i miłośnicy Kaczmarskiego mogą sprawdzić swoje możliwości. W liceum im. Ruy Barbosa zaczyna się przegląd twórczości autora “Murów”. Towarzyszyć mu będzie konkurs poetycki “Rytmy nieskończoności”

Pomysłodawczynią jest Katarzyna Walentynowicz, polonistka z L LO im. Ruy Barbosa. – Chciałabym, żeby informacja o przeglądzie twórczości Kaczmarskiego i o konkursie trafiła do jak największej liczby uczniów w Polsce, także tych z małych miejscowości – mówi Katarzyna Walentynowicz.

Żeby wziąć udział w konkursie, trzeba przysłać trzy wiersze na wybrany temat. Można to zrobić e-mailem lub listownie na adres szkoły (podajemy poniżej). Trzeba się podpisać wybranym godłem. W drugiej kopercie lub e-mailu wraz z godłem należy nadesłać swoje dane osobowe. Do listu należy dołączyć dyskietkę z wierszami. W lutym podczas finału konkursu na warsztatach prowadzonych przez przewodniczącego jury ojca Wacława Oszajcę, planowana jest analiza tekstów poetyckich Jacka Kaczmarskiego. Wiersze finalistów wyłonionych przez jury zostaną opublikowane w jednym tomie.

Katarzyna Walentynowicz podobny konkurs organizowała od 2002 w liceum we Włocławku. Skłoniła ją do tego własna fascynacja poezją. W tym roku przeniosła się do Warszawy. Od razu do swojego pomysłu przekonała dyrektora nowej szkoły Wiesława Włodarskiego – Dla mnie najciekawsze jest to, co młodzież chce przekazać w swoich wierszach – wyjaśnia Katarzyna Walentynowicz. Sama pisze, ale do szuflady. Wiersze pokazała tylko mężowi.

– Utwory Kaczmarskiego są dla mnie bardzo ważne. Jako jeden z nielicznych współczesnych poetów operuje rytmem i rymem. I okazuje się, że uczniowie nieźle znają jego twórczość. I lubią ją – dodaje.

Daria Dziewięcka
"Gazeta Stołeczna", 12 X 2005r.

Nadesłał: Szymon Kucharski
Przepisała: Beata Kosińska