"Przegląd", 4 XI 2002r

“Przegląd”, 4 XI 2002r

Pisanie “pod sznurek” oznacza, że pan Jacek jest uczciwy, szczery, nie ugięty i ma żelazne zasady. Liter nie pochyla: jako ambiwertyk robi więc wrażenie chłodnego i surowego, chociaż jego duszą nieraz targają najdziksze namiętności. Pismo ma uproszczone, bo jest aktywny, błyskotliwy, przedsiębiorczy, komunikatywny i przy tym zdolny do głębokich refleksji. Duże odstępy między wyrazami wskazują na skłonność do dystansowania się wobec ludzi, ale obszerne ogonki liter “g” (“Przeglądu”} i “J” (“Jacek”) świadczą, iż naprawdę źle znosi samotność i ciągle musi być w ruchu – dlatego bliskie, serdeczne kontakty z ludźmi są mu bardzo potrzebne (wręcz podświadomie prosi o nie, bo podpisał się skromnie, samym imieniem). Dziwna litera “a” (“dla”, “Jacek”) to dowód, że ma nader oryginalną, bogatą osobowość. Gdy znacznie powiększymy np. słowo “Przeglądu”, zauważymy, że pióro prowadzone było ręką roztrzęsioną: to efekt poważnych dolegliwości somatycznych i związanego z nimi stałego, ogromnego stresu. Parafka mówi nam jednak, iż ten twardy człowiek nigdy nie da za wygraną – zawsze będzie walczył, choćby świat się walił.

Jerzy Danton
"Przegląd", 4 XI 2002r