1982_02_20-polityka_nr_1-1294-strona_tytulowa

Polityka nr.: 1 (1294). 20 luty 1982 roku