Omów problem stosunku do historii i tradycji w twórczości Jacka Kaczmarskiego

Omów problem stosunku do historii i tradycji w twórczości Jacka Kaczmarskiego