Opozycja demokratyczna w Polsce w swietle akt KC PZPR (1976-1980). Wybór dokumentów

///Opozycja demokratyczna w Polsce w swietle akt KC PZPR (1976-1980). Wybór dokumentów
Opozycja demokratyczna w Polsce w swietle akt KC PZPR (1976-1980). Wybór dokumentów2015-08-31T10:33:42+00:00

“1979, marzec 2, Warszawa – Notatka dot. kolejnych inicjatyw wrocławskiego SKS-u : (…) – Rzecznicy wrocławskiego SKS-u w sposób systematyczny gromadzili nagrania o treści antysocjalistycznej przeznaczone dla celów samokształceniowych. (m.in. wykłady A. Michnika, T. Burka, E. Łukawera, J. Kaczmarskiego).”

“Opozycja demokratyczna w Polsce w świetle akt KC PZPR (1976-1980). Wybór dokumentów”
oprac. Lukasz Kamiński i Paweł Piotrowski, wyd. GAJT 2002, Wrocław
fragment dokumentu nr 133 (str 229-230)

Nadesłał: thomas.neverny